Oliefyr

Teknikken bag oliefyr og -kedler

Det, de fleste i daglig tale kalder et oliefyr, består faktisk af oliebrænder og oliekedel. Men også skorstenen er vigtig for det samlede varmeanlæg. Oliebrænderen er det sted, hvor olien forstøves, blandes med luft og så antændes. I oliekedlen brænder den forstøvede olie.

Varmen fra flamme og røggas overføres til centralvarmevandet, der cirkulerer gennem kedlen og ud i husets radiatorer. Gennem skorstenen ledes den varme røg bort. Brænder, kedel og skorsten skal passe sammen For at opnå den højeste energieffektivitet skal de tre ting være tilpasset hinanden.

Det nytter derfor ikke meget at udskifte brænderen og bevare den gamle kedel og skorsten. Og hvis man monterer den gamle, udslidte brænder på en ny, energieffektiv oliekedel, så vil kedlen være mindre effektiv.

Oliekedlen er den dyreste del af oliefyret, men også den del, der har størst betydning for energieffektiviteten. Og hvis skorstenen ikke passer til det øvrige anlæg, kan det resultere i en våd skorsten med løbesod.

Skal din oliekedel udskiftes?

Der findes cirka 200.000 oliekedler i Danmark, som er ældre end 15 år. De fleste af dem er langt mindre effektive end de gode kedler, som findes på markedet i dag.

Teknologisk Institut har lavet en statusliste over gamle oliekedler . På statuslisten kan du se, hvilke oliekedler der er så gamle, at de bør skiftes.

Står din oliekedel på statuslisten?

Oliekedlerne på statuslisten er inddelt i syv grupper, og listen beskriver de enkelte gruppers kendetegn: f.eks. årgang, kedelmateriale, grad af isolering mv. Der er også oplysninger om de mest almindelige fabrikater og modeller i gruppen og deres typiske tab.

Endelig indeholder listen et foto af en typisk kedel fra hver gruppe. Ved at se på beskrivelser og foto, kan du finde ud af, om din oliekedel står på statuslisten. Hvis den gør det, kan du med fordel forny din kedel.

Med regneprogrammet på Spar Olie´s hjemmeside (Energistyrelsen) kan du beregne et overslag over, hvor meget du kan spare på olieregningen ved at købe en ny, energieffektiv oliekedel.

Du kan også bestille et eftersyn (kontakt os), der giver anbefalinger om hvilke muligheder du har for at opnå energibesparelser og omstille til andre opvarmningsformer.

KONTAKT OS HARBO VVS ApS OM YDERLIGERE INFORMATIONER.

Kontakt vedrørende skrotningsordningen for oliefyr skal ske til:

Skrotditoliefyr.dk
Gregersensvej 3
2630 Taastrup
Tlf: 72 20 30 40
E-post: info@skrotditoliefyr.dk


Oliefyr

Men har du planer om helt at skrotte oliefyret og få alternative energikilder til at opvarme dit hus og forbrugsvand med så læs her om 2010 ordningen:

Skrotningsordning for oliefyr

Bemærk: Der kan ikke søges om tilskud, eller rekvireres ansøgningsskema før 1. marts.

På finansloven for 2010 blev afsat 400 millioner kr. til en tilskudsordning til køb og installation af energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af et oliefyr. Bor man inden for et område, der er udlagt til fjernvarme, yder ordningen alene tilskud til køb og installation af fjernvarme. Bor man uden for et fjernvarmeområde, er der tre muligheder for tilskud.

1) til effektive luft til vand-varmepumper,
2) til effektive væske til vand-varmepumper (jordvarmeanlæg), eller
3) til solvarmeanlæg. Du kan læse om skrotningsordningen (Energistyrelsen) for oliefyr på hjemmesiden:

www.skrotditoliefyr.dk

Harbo VVS ApS | Øde-Hastrup-Vej 69, 4000 Roskilde | Tlf. 46 32 09 32 | CVR. 35383360 | Mail. mail@harbovvs.dk