Serviceaftaler

Download vores serviceaftale (kontrakt og betingelser) som pdf – klik her!

Hvis du ikke har Adobe Reader installeret – hent det her.

Er du tilmeldt et serviceabonnement hos Harbo VVS ApS, sikrer du dig at gasfyret holdes i bedst mulig stand med et hovedeftersyn hvert 3., hvert 2. eller hvert år afhængig af din gas installations type.

Vi arbejder primært med Bosch kedler og fyr, og udfører kun serviceaftaler på disse.

Serviceordningen sikrer dig hjælp til dit gasfyr når det ikke virker uden at det koster arbejdsløn. Reservedele der evt. skal bruges ved et servicebesøg eller udkald, vil dog blive faktureret.

Med en Serviceaftale behøver du ikke tænke på eftersyn af dit gasfyr. Serviceaftalen med Harbo VVS ApS betyder, at vi kommer og efterser anlægget automatisk efter de aftalte intervaller.

De fleste moderne gasfyr kan nøjes med eftersyn hvert andet eller hvert tredje år. Kun meget specielle anlæg og kedler kræver årlige eftersyn. Vor anbefaling samt lovkravet siger at:

Kedeltype Lovkrav Anbefaling
Gaskedel med åbent forbrændingskammer Hvert 2. år -
Gasblæseluftbrænder Hvert 2. år -
Gaskedel med lukket forbrændingskammer - Hvert 3. år
Kondens. kedel med lukket forbr.kammer - Hvert 2. år

Betaling for serviceaftalen bliver opgjort periodevis. Alt service- og reparationsarbejde samt kørsel er dækket af serviceaftalen, mens eventuelt forbrug af reservedele faktureres.

Havariaftale
Påbegyndes aftalen som en havariaftale, det vil sige, at gaskedel/brænder ikke er i orden ved Deres tilmelding til serviceordningen, vil der blive opkrævet et engangsgebyr.

Type Pris/periode
A: 1 eftersyn hvert år samt frie tilkald Kr. 1.560
B: 1 eftersyn, 2 års frie tilkald Kr. 2.350
C: 1 eftersyn og 3 års frie tilkald Kr. 2.880
D: 1 eftersyn uden frie tilkald Kr. 1.250

NB! Alle priser er incl moms 


Tilkald ved Driftsstop

I fyringssæsonen 1/10 til 30/04 alle ugens dage Kl. 7.30 — 19:30

Sommerperiode 1/05 til 30/09 alle ugens dage Kl. 7.30 — 15.30

Hovedeftersyn omfatter:

(udføres inden for normal arbejdstid)

 • Arbejdsløn og kørsel i forbindelse medhovedeftersyn
 • Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med udkald
 • Generel vurdering af gasinstallationen og gaskedlens tilstand
 • Eftersyn ifølge gaskedlens vedligeholdelsesvejledning
 • Afprøvning af gasinstallationens tæthed
 • Forbrændingsanalyse og evt. indregulering af brænder
 • Afprøvning af gaskedlens sikkerhedsfunktioner
 • Inspektion og afprøvning af frisklufttilførsel og aftræk
 • Afprøvning af tryk i lukket ekspansionsbeholder
 • Afprøvning af kedel- og varmtvandstermostater
 • Rensning og justering af gaskedel/brænder
 • Udbedring af fejl på komponenter, der er omfattet af aftalen
 • Rensning af snavssamler, når afspærringsventiler er monteret
 • Udarbejdelse af servicerapport

Følgende ydelser og situationer som ikke er dækket af aftalen og skal betales særskilt:

 • 01: Forbrug af reservedele
 • 02: Hel eller delvis udskiftning af aftrækssystem
 • 03: Udskiftning af brugsvandspumpe
 • 04: Kontrol og udskiftning af anode i varmtvandsbeholdere
 • 05: Udsk./rensning af varmtvandsbeholder, rør og Flexslanger inden/uden for gaskedlens kabinet
 • 06: Udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholdere
 • 07: Kontrol, udskiftning og fejlfinding på komponenter eller Reguleringssystemer, der er monteret særskilt til drift af
 • 08: Demontering af skabe eller hylder o.lign. for adgang til gaskedlen
 • 09: Fejlbetjening/ombygning af klimastyringsanlæg og omplacering af følere
 • 10: Fejl, der er forårsaget af hærværk, brand, frost- og vandskade, lynnedslag, el-installationen eller uautoriserede personer
 • 11: Tilkald til vandpåfyldning, strømsvigt, fejlbetjening af kedelanlæg og/eller automatik.
 • 12: Gentagne udkald til defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet.
 • 13: Brug af ekstra montør ved kedelnedtagninger på grund af udskiftning eller reparation af defekte komponenter

Læs mere om vores kontrakt og betingelser – klik her og download.

Harbo VVS ApS | Øde-Hastrup-Vej 69, 4000 Roskilde | Tlf. 46 32 09 32 | CVR. 35383360 | Mail. mail@harbovvs.dk